administratie

  • Aangifteformulier ongeval
    In te vullen formulier voor het aangeven van een sportongeval tijdens de training of wedstrijd.
    Gelieve dit volledig ingevuld over te maken aan de secretaris van de club.
  • Nieuwe Leden
    Informatiefiche in te vullen door nieuwe leden alvorens het aansluitingsformulier van de VBL kan worden opgemaakt.